previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

Welkom bij Oud Middelburg

Artikel niet gevonden op de hoofdpagina?

Mien van 't Urgel   Een markant figuur was Mina Pluijmers, oftewel Mientje van ’t urgel, die met orgeldraaier Theo Flohil leven in de brouwerij bracht met draaiorgel De Sater. Mientje danste de ho...


Huize de Steenrotse, Dwarskaai De gevel is gebouwd in 1591 in de renaissance-stijl, door de steenhouwer Andries de Valckenare. Tussen de lijstwerken taferelen, die de steenbewerking voorstellen, en a...


Buitenplaatsen, Seissingel Op korte afstand buiten de Middelburgse singels - maar binnen de latere stadsuitbreidingen - bevinden zich enkele kleinere buitenplaatsen, waarvan de tuinen veelal ten beho...


David Smolders 1905-1978   David Smolders, vergezeld van zijn Sint Bernhard 'Herta', stond meestal op zondagmiddag aan de zijkant van de Eendracht, De Hoge voor intimi, op de Markt. Vaak ook voor ...


Kermissen en Jaarmarkten   Volgens het Nederlandsche spreekwoord is er geen dorp zo gering, waar het niet eens in het jaar kermis is. De kermissen of jaarmarkten zijn in het algemeen vastgestelde ...


Museum Zeeuws Genootschap 1801 - 1888, Latijnse Schoolstraat In 1765 wordt in Vlissingen het Frans Leesgezelschap opgericht, dat later een breder terrein van wetenschapsbeoefening gaat bestrijken. Zo...


Botermarkt, Korte Burg Middelburg, dat als een van de eerste Nederlandse handelsteden opgenomen werd in de nieuwe bloei na de Spaanse overheersing, bouwde zich reeds in 1592 (Amsterdam volgde in 1608...


Oostkerk, Oostkerkplein In 1644 verzocht de Hervormde kerkenraad het stadsbestuur van Middelburg om het aantal kerken in Middelburg uit te breiden vanwege de groei van de gemeente. Gekozen werd om de...


Huize Roozenburg, Segeersweg De Segeersweg behoort met de Noordweg en de Seisweg tot de drie oudste wegen van Walcheren. Deze toegangswegen waren al in de 9e eeuw aanwezig en kwamen als driesprong sa...


Wat verloren ging, 17 mei 1940  Moge allen die het oude Middelburg hebben gekend en liefgehad, naast de weemoed om wat verloren ging voorgoed, in woord en beeld vreugde geven bij de opgewekte herinne...


De Middelburgse werf Een grote VOC-werf werd achter de Korendijk gevestigd. In 1603 besloot het stadsbestuur dit binnenwater met een sluis getijdevrij te maken en het tot dok in te richten. Op het aa...


Alberts & Co beheerste de grachtenHouthandel v/h G. Alberts Lzn & Co. NV, Middelburg, 1871-1952 (1966) Houthandel Alberts & Co beheerste sinds de jaren zeventig van de negentiende eeuw het beeld in h...


Snuifmolen Jacoba, Segeerssingel De naam van de st. Geerstraat schijnt op een gesticht of klooster te duiden; wellicht was het klooster, dat in vroegere tijden buiten de stad in de Hayman stond, aan ...


Noordmonster- de Oude Kerk Dit trotse en wijd uitgestrekte gebouw, vroegere vrucht van zo veel geld en handenarbeid, met de aloude pracht en luister van toen, Rooms-Katholiek vanaf de oprichting tot ...


Middelburgse Touwslagerij Het handmatig vervaardigen van touwen gaat eeuwen terug. In de 16e en 17e was er veel vraag naar touw door de bloeiende scheepsbouw, waardoor het touwslaan een gerespecteerd...


De Stadsdocke van MiddelburghDe geschiedenis van het oudste getijdenvrije havendok van Nederland.Uittreksel met toestemming van de VWG en Dhr. R. Paesie. Gepubliceerd in het Tijdschrift voor Waterstaa...


De Middeleeuwse houten gevel Wagenaarstraat 1 te Middelburg Geschiedenis en restauratie  Het houten huis uit de middeleeuwen werd gekenmerkt door de vakwerkbouw. Het gehele skelet werd uit hout samen...


Oostindisch Huis, Rotterdamsekaai 19 Het Oost-Indisch Huis, ook wel Oostindisch Huis of Oostindies huis, was het hoofdkantoor en archief van de VOC in Middelburg. Na Amsterdam had Middelburg de belan...


Firma F.B. den Boer Middelburg  Het bedrijf werd in 1868 opgericht door François Berrier den Boer (1843-1922). In 1896 wordt het bedrijf omschreven als een Handel in Schildersartikelen en Muziekhande...


St Aegtenhuis, Bagijnhof en Pesthuis Het Begijnhof was een van de oudste in ons land; in 1249 beschikte het al over een eigen kapel en begraafplaats. Omstreeks de helft der 14de eeuw vond men zelfs b...


DE STADSPOORTEN Vroeger had Middelburg acht stadspoorten, die in de muur der stad of in de stadswallen toegang gaven tot de verschillende wegen naar de plaatsen in Walcheren. Bijna iedere poort had a...


St. Jorisdoelen, Balans Reeds in de oudste stadsrekening, die van 1365/66, werd van jonge en oude schutters gesproken, hetzij die van de voetboog (schutterij van St. Joris), hetzij die van de handboo...


Provinciale Bibliotheek De bibliotheek werd gesticht ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek en studie, in het bijzonder van Zeeland. Naar de bedoeling van de oprichters was de bibliotheek, aa...


Molenwater, Noordvest Na de laatste uitlegging (1590-1598) werd de stad met vooruitspringende bolwerken voorzien. In de vesten die ook drinkwater leverden werd vis uitgezet, op speciale 'stoepen' wer...


Concert- en Gehoorzaal In 1739 werd Het Stads Ykhuis, naar een ontwerp van stadsarchitect Jan de Munck , aan het Molenwater voltooid (later wordt dit deel van het Molenwater hernoemd tot Zuidsingel)....


De Stadscraen van Middelburgh Een havenstad die al vroeg een houten wijn-havenkraan bezat was Middelburg. Weliswaar is er slechts eerst in 1365 van zulk toestel sprake, die langs de oude Haven stond,...


Het negentiende eeuws treinstation te Middelburg Het stationsgebouw, gelegen tussen kanaal en spoorlijn is zodanig gepland dat men bij het verlaten van het station over de Stationsbrug door de nieuw ...


Antiquair Willem Hendrik Bal 1880-1962 De Middelburger Willem Hendrik Bal wijdde een groot deel van zijn leven aan het bijeenbrengen van een op kwalitatief hoog niveau staande verzameling oude kunstn...


 

Website oudmiddelburg.nl. Brongegevens: Gids door Walcheren, gedrukt bij C.H.J. van Benthem Jutting te Middelburg. De Gids door Walcheren en Gids voor Middelburg, gedrukt bij J.C & W. Altorffer te Middelburg. Voorts is er gebruik gemaakt van "De monumenten van Middelburg" van W.S. Unger. Ontbrekende gegevens zijn verkregen uit websites en overige publicaties. Voor de juiste adressen hebben we gebruik gemaakt van het "Stratenregister Middelburg", een naslagsysteem betreffende de wijk-, straatnaam- en huisnummerwijzigingen in Middelburg samengesteld door het Gemeentearchief Middelburg in 1989.

Gebruik van foto's uit de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Historisch-topografische atlas 'Zelandia Illustrata' van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) Beeldbank Zeeland | Archieven.nl | TU Delft Beeldbank | Rijksmuseum | Collectie glasnegatieven in beheer van Oud Middelburg.  Alle foto's zijn aangepast en ingekleurd met de hand door Oud Middelburg. Het garandeert geenszins dat de ingekleurde afbeelding een nauwkeurige weergave is van de daadwerkelijke momentopname. 

Auteursrecht
Op sommige op de site aanwezige creaties (vormgeving, beeldmateriaal en teksten) rust intellectueel eigendomsrecht. Wilt u gebruik maken van de publicaties zoals deze op de website worden getoond, met name het beeldmateriaal met brongegevens van de rechthebbenden, kopieer/link dan het webadres van de desbetreffende pagina. Gelieve de afbeeldingen en/of tekst niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te plakken of te fotokopiëren, screenshots te maken of te knippen. Hiermee schendt u ons en andermans rechten.