previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

Kanaalbrug met uitzicht op de Stationsstraat

In april 1871 werden de Stationsstraat en de Stationsbrug, bestaande uit een onderbouw met dubbele draaibrug met vast gedeelte, in gebruik genomen. In plaats van de vroegere drie in- en uitgangen aan de zuidzijde van de stad was er nu slechts één. Het zou tot december 1970 duren voor er een tweede brug (Schroebrug) over het kanaal kwam. Wel werden twee pontveren, één aan de uiterste punt van de Loskade en één in de buurt van de voormalige Vlissingse Poort ingesteld. De Kanaalbrug werd door de Duitsers aan het eind van de tweede oorlog vernietigd.

1871stationsbrug

De oude Kanaalbrug, ook wel Stationsbrug genoemd, gebouwd in 1871 met het ruime uitzicht over het brede scheepvaartkanaal, dat geheel Walcheren van Vlissingen tot Veere doorsnijdt. Omstreeks 1900 kwamen aan de Loskade nog de twee- en driemasters van de Oostzee. De jeugd bracht nogal eens een bezoekje op de schepen en werd dan vaak onthaald op scheepsbeschuit. De kleine binnenschepen kwamen om hooi of suikerbieten. Het hooi werd nog niet machinaal geperst, daarom mochten de kinderen het hooi in het ruim 'indansen'. 

Door beide hotels op de hoek Loskade en Blauwedijk en de vrij brede Stationsstraat kreeg de toegang tot de stad van de stationszijde een wat moderne allure. Hier heeft men rechts de loskade, waar de grootste schepen met ongebroken lading kunnen aanleggen, en waaraan in de jaren 1890-1910 sierlijke moderne woningen zijn gebouwd. Architect Goethals leverde in 1906 een belangrijke bijdrage aan de vraag naar deze bebouwing door het ontwerp en de bouw van vijf panden aan de Loskade, de nummers 7 tot en met 15. De gevelwand van dit gedeelte van de Loskade was, zoals oude ansichten laten zien, oorspronkelijk van baksteen en natuursteen. In latere jaren is de gevel geheel wit geschilderd. De huizenwand is door deze overschildering een blikvanger geworden voor degenen die via de Stationsbrug de stad binnenkomen.

1900stationsstraat breed

film icon TXT Stationsbrug 1921

 

 

Du Commerce

Een Grand-hotel dat sinds 1885 is gelegen aan de Loskade P 149 in Middelburg. Du Commerce is een opvolger van Gezelligheid. 
J.C. Verseput doopt in 1885 koffiehuis annex hotel Gezelligheid om in Hotel Du Commerce. Verseput pachtte aanvankelijk een stuk grond van de gemeente Middelburg om er een café te runnen, maar vroeg later een vergunning aan voor het bouwen van een 'Grand-Hotel', in 1893. De vergunning werd verleend en Du Commerce werd omgetoverd tot een Grand Hotel - Verseput vertrekt in 1899 naar Grand Hotel Verseput link in de Lange Delft.

 

Cafe Hotel Restaurant Koole

Een hotel-café-restaurant aan de Stationsstraat 34 op de hoek met de Blauwedijk tussen 1906 en 1920.
In 1906 neemt Gerrit Jan Koole hotel-restaurant De Zeeuw aan de Stationsstraat over en hij noemt de zaak Koole. De zaak wordt in 1920 verkocht aan Piet Mulder. In 1930 wordt van Heijl eigenaar. De naam verandert dan in Hotel De La Station tot 11 okt 1944. Op die datum wordt het pand beschadigd door bommen.

 

Cafe Kanaalzicht, de ´Reutel´

Gelegen aan de Stationsstraat 32, sinds 1933. In de crisisjaren is er veel ellende in Kanaalzicht, daar menig werkeloze hier kwam om werk voor de dag te vinden. Veel schippers die in de buurt aangemeerd lagen zochten er mensen voor het laden en lossen. Na de gedane arbeid werd in het café uitbetaald, wat tot gevolg had dat velen alsnog zonder geld thuiskwamen.

Bronnen, noten en/of referenties:
 - Zeeuws Genootschap
 - Middelburg in oude aansichten
https://middelburgdronk.nl/wiki/Koole link
https://middelburgdronk.nl/wiki/Du_Commerce link

 

Website oudmiddelburg.nl. Brongegevens: Gids door Walcheren, gedrukt bij C.H.J. van Benthem Jutting te Middelburg. De Gids door Walcheren en Gids voor Middelburg, gedrukt bij J.C & W. Altorffer te Middelburg. Voorts is er gebruik gemaakt van "De monumenten van Middelburg" van W.S. Unger. Ontbrekende gegevens zijn verkregen uit websites en overige publicaties. Voor de juiste adressen hebben we gebruik gemaakt van het "Stratenregister Middelburg", een naslagsysteem betreffende de wijk-, straatnaam- en huisnummerwijzigingen in Middelburg samengesteld door het Gemeentearchief Middelburg in 1989.

Gebruik van foto's uit de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Historisch-topografische atlas 'Zelandia Illustrata' van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) Beeldbank Zeeland | Archieven.nl | TU Delft Beeldbank | Rijksmuseum | Collectie glasnegatieven in beheer van Oud Middelburg. Alle foto's zijn aangepast en ingekleurd met de hand door Oud Middelburg. Het garandeert geenszins dat de ingekleurde afbeelding een nauwkeurige weergave is van de daadwerkelijke momentopname.

Auteursrecht
Op sommige op de site aanwezige creaties (vormgeving, beeldmateriaal en teksten) rust intellectueel eigendomsrecht. Wilt u gebruik maken van de publicaties zoals deze op de website worden getoond, met name het beeldmateriaal met brongegevens van de rechthebbenden, kopieer/link dan het webadres van de desbetreffende pagina. Gelieve de afbeeldingen en/of tekst niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te plakken of te fotokopiëren, screenshots te maken of te knippen. Hiermee schendt u onze rechten.