previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

Wat verloren ging, 17 mei 1940 

Moge allen die het oude Middelburg hebben gekend en liefgehad, naast de weemoed om wat verloren ging voorgoed, in woord en beeld vreugde geven bij de opgewekte herinnering aan veel, dat ook hun dierbaar is geweest. Stadsarchivaris W.S. Unger 1943
Het benedengedeelte van het stadhuis, met de voormalige oude vierschaar (rechtsprekend orgaan) bevatte een hoogst bezienswaardige verzameling van oud- en zeldzaamheden, schilderijen, tekeningen en portretten, munten en penningen enz., uitsluitend Middelburg betreffende. 

De Vierschaar te Middelburg

Verder vond men boven: de raadzaal, een met eiken beschoten en met purperfluweel behangen vertrek; voorts een fraaie verzameling portretten van het beroemde Zeeuwsche admiralengeslacht de Evertsen. Aan dit laatste vertrek grensde het zeer rijke stadsarchief, bevattende, behalve zeer belangrijke charters van de 13e eeuw, een bijna volledige verzameling der stadsrekeningen, aanvangende met het jaar 1365. Bij het bombardement in 1940 brandde het raadhuis geheel uit. 

Het Stedelijk Museum in de bovenzaal van het Stadhuis te Middelburg

Het Stedelijk Museum in de bovenzaal van het Stadhuis te Middelburg

 

Wederopbouw Inwendig is de oorspronkelijke indeling van het gebouw gehandhaafd of teruggebracht waar latere verbouwingen hadden plaatsgevonden. Dit laatste geldt met name voor de opnieuw van een houten tongewelf voorziene Lakenhal (nu Burgerzaal). De stenen gewelven boven de trap, in de torenkamer en in de Vleeshal zijn gedeeltelijk nog oorspronkelijk. Ter vervanging van de verbrande inventaris zijn sinds 1940 diverse meubelen en interieuronderdelen aangekocht.

Bronnen, noten en/of referenties: 
 - Middelburg in oorlogs- en bezettingsjaren
 - Maneblussers in Oorlogstijd

Website oudmiddelburg.nl. Brongegevens: Gids door Walcheren, gedrukt bij C.H.J. van Benthem Jutting te Middelburg. De Gids door Walcheren en Gids voor Middelburg, gedrukt bij J.C & W. Altorffer te Middelburg. Voorts is er gebruik gemaakt van "De monumenten van Middelburg" van W.S. Unger. Ontbrekende gegevens zijn verkregen uit websites en overige publicaties. Voor de juiste adressen hebben we gebruik gemaakt van het "Stratenregister Middelburg", een naslagsysteem betreffende de wijk-, straatnaam- en huisnummerwijzigingen in Middelburg samengesteld door het Gemeentearchief Middelburg in 1989.

Gebruik van foto's uit de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Historisch-topografische atlas 'Zelandia Illustrata' van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) Beeldbank Zeeland | Archieven.nl | TU Delft Beeldbank | Rijksmuseum | Collectie glasnegatieven in beheer van Oud Middelburg. Alle foto's zijn aangepast en ingekleurd met de hand door Oud Middelburg. Het garandeert geenszins dat de ingekleurde afbeelding een nauwkeurige weergave is van de daadwerkelijke momentopname.

Auteursrecht
Op sommige op de site aanwezige creaties (vormgeving, beeldmateriaal en teksten) rust intellectueel eigendomsrecht. Wilt u gebruik maken van de publicaties zoals deze op de website worden getoond, met name het beeldmateriaal met brongegevens van de rechthebbenden, kopieer/link dan het webadres van de desbetreffende pagina. Gelieve de afbeeldingen en/of tekst niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te plakken of te fotokopiëren, screenshots te maken of te knippen. Hiermee schendt u onze rechten.